Archives: Kennisbank

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer natuurlijke of rechtspersonen. In deze afspraak zijn de verschillende prestaties beschreven die zij elkaar zullen leveren. Overeenkomst wordt ook wel contract of convenant genoemd. Vaak wordt er gerefereerd aan een schriftelijk document. Dit hoeft echter niet, want een mondelinge overeenkomst is eveneens rechtsgeldig. Wie kunnen een …

Overeenkomst Read More »

Good guy – bad guy

Good guy, bad guy is een onderhandelingstactiek die kan worden ingezet bij teamonderhandelingen. Daarbij stelt één van de teamleden (bad guy) zich onvriendelijk en zeer kritisch op en stelt onrealistisch hoge eisen. Het andere teamlid (good guy), stelt zich daarentegen realistisch, begripvol en vriendelijk op. Deze tactiek wordt ook wel eens “Good cop, Bad cop” …

Good guy – bad guy Read More »

Zakelijke belangen

Zakelijke belangen tijdens het onderhandelen bestaan uit onderliggende zakelijke redenen en motivaties die de onderbouwing van iemand zijn of haar zakelijke standpunten vormen. In het Engels wordt er gesproken over  business interest. Zakelijk belangen omvatten de belangen van een organisatie of professional. Het gaat daarbij vaak om targets, doelstellingen, manier van werken, etc. Belangrijk is om …

Zakelijke belangen Read More »

Win-Win onderhandelen

Win-Win onderhandelen is een onderhandelingstechniek waarbij er rekening wordt gehouden met de belangen van beide partijen. Het “winnen” gaat dus niet ten koste van de andere partij. Iets wat wel het geval is bij Win-Verlies onderhandelen of Verlies-Win onderhandelen. Wat Win-Win onderhandelen is, kan het beste worden uitgelegd middels een voorbeeld. Voorbeeld Win-Win onderhandelen Irene en …

Win-Win onderhandelen Read More »

Win-Verlies onderhandelen

Win-Verlies onderhandelen is een distributieve onderhandelingsstrategie waarbij één van de partijen wil winnen ten koste van de andere partij. Win-Verlies onderhandelen is vergelijkbaar met Verlies-Win onderhandelen. Bij de Win-Verlies strategie is de eigen partij de “winnaar” van de onderhandeling. Bij de Verlies-Win strategie is dat de andere partij. Anders dan bij Win-Win onderhandelen, wint in …

Win-Verlies onderhandelen Read More »

tegengestelde belangen

Tegengestelde belangen

Tegengestelde belangen treden op wanneer partijen geen baat hebben wij de zienswijze van de andere partij. In het Engels ook wel conflicting interests genoemd. Wanneer er sprake is van tegenstrijdige standpunten wil dit nog niet zeggen dat er ook tegengestelde belangen zijn. Standpunten vertellen dus niet alles. Sterker nog: het gaat om belangen. Welke belangen …

Tegengestelde belangen Read More »

Persoonlijke belangen

Persoonlijke belangen tijdens het onderhandelen bestaan uit onderliggende persoonlijke redenen en motivaties en vormen de onderbouwing van iemand zijn of haar standpunten. In het Engels wordt er gesproken over personal interest. Persoonlijke belangen zijn zeer krachtig. Ze behartigen namelijk de persoon in kwestie. Tijdens onderhandelingen hebben deze belangen daarom veel invloed op het verloop van de onderhandeling. …

Persoonlijke belangen Read More »

Onderhandelingspositie

Onderhandelingspositie is de positie die partijen elkaar toekennen op basis van hun perceptie van de situatie. Jouw onderhandelingspositie is dan ook onduidelijk wanneer je niet weet hoe de andere partij de situatie ziet. Zo kan het zijn dat jij zelf denkt een zeer sterke onderhandelingspositie te hebben, terwijl de andere partij dat totaal anders ziet. …

Onderhandelingspositie Read More »

Onderhandelingsmandaat

Onderhandelingsmandaat is het mandaat dat iemand heeft tijdens een onderhandeling. Dit mandaat geeft aan wat iemands beslissingsbevoegdheid is tijdens een onderhandeling. Het bepaalt dus waar iemand wel of geen afspraken over mag maken. Dit wil niet zeggen dat diegene niet over alles kán praten. Hier zit dan ook de uitdaging. De andere partij kan jou …

Onderhandelingsmandaat Read More »