Overeenkomst onderhandelen uitgelegd

Overeenkomst

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer natuurlijke of rechtspersonen. In deze afspraak zijn de verschillende prestaties beschreven die zij elkaar zullen leveren. Overeenkomst wordt ook wel contract of convenant genoemd.

Vaak wordt er gerefereerd aan een schriftelijk document. Dit hoeft echter niet, want een mondelinge overeenkomst is eveneens rechtsgeldig.

Wie kunnen een overeenkomst sluiten?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen overeenkomsten sluiten. Daarbij is het belangrijk dat de desbetreffende persoon bevoegd is de overeenkomst aan te gaan. Mocht blijken dat deze persoon niet bevoegd is geweest, dan kan in bepaalde situaties de overeenkomst ongedaan gemaakt worden.

Hoe sluit je een overeenkomst?

Het sluiten van een overeenkomst kan op verschillende manieren. Het belangrijkste is dat beide partijen akkoord gaan met afspraken die met elkaar zijn gemaakt. De partijen kunnen kiezen om dit akkoord mondeling of schriftelijk vast te stellen. Zeker bij complexe onderhandelingen is het zaak de afspraken goed vast te leggen. Op schrift heeft daarbij de voorkeur. Zorg daarbij dan dat de afspraken door beide partijen worden bevestigd. Dit kan middels een handtekening, dan wel een bevestiging via de mail.

Er zijn echter ook overeenkomsten die moeten worden vastgelegd door een notaris. Denk hierbij aan koopovereenkomsten van een huis.

Wat staat er in een overeenkomst?

In een overeenkomst staan de afspraken die beide partijen met elkaar hebben gemaakt. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn:

 • Looptijd
 • Opzegtermijn
 • Prestaties
 • Betalingsvoorwaarden
 • Wijze van levering
 • Wat te doen bij geschillen
 • Garantie

In bepaalde gevallen stelt de wet echter eisen aan de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het koopcontract van een huis.

Voorbeelden overeenkomsten

Overeenkomsten komen in verschillende vormen voor. Hierbij kan je denken aan:

 • Arbeidscontracten
 • Koopovereenkomsten
 • Aanbestedingsovereenkomsten
 • Modelovereenkomsten belastingdienst

Al deze overeenkomsten hebben gemeen dat het afspraken betreft tussen twee of meer natuurlijke of rechtspersonen.