off the record onderhandel tactiek uitgelegd

Off the Record

Off the Record is een onderhandelingstactiek die wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de belangen, alternatieven en afwegingen van de andere partij. De tactiek kan op verschillende manieren worden toegepast.

Voorbeeld van de off the record onderhandelingstactiek

Onderstaande voorbeelden geven de verschillende manieren weer waarop de tactiek kan worden toegepast.

Voorbeeld 1:
Je kan de andere partij wat vertellen in vertrouwen. Door bijvoorbeeld te zeggen: Even tussen ons, maar dit gaat mijn baas nooit goed vinden. In reactie hierop kan je de andere partij de vraag stellen: Hoe zit dat bij jou? Grote kans dat deze vraag beantwoord wordt.

Voorbeeld 2:
Een andere methode is om werkelijk een extra afspraak te plannen. Tijdens deze afspraak vraagt één van de partijen de andere partij om “off the record” hun mening te geven over een bepaald inzicht, stelling of onderwerp. Dit helpt om tot bepaalde inzichten te komen waardoor beide partijen sneller tot een deal kunnen komen. In werkelijkheid probeert de vragende partij duidelijk te krijgen wat de alternatieven, afwegingen en belangen van de andere partij zijn. Dat inzicht helpt de desbetreffende partij haar onderhandelingspositie te versterken. Kennis is namelijk macht. Zeker binnen het onderhandelen.

Eigenlijk kan je zeggen dat er geen “off the record” gesprekken tijdens een onderhandeling bestaan. Tijdens dergelijke gesprekken zal er altijd relevante informatie worden uitgewisseld. Informatie die mogelijk jouw eigen onderhandelingspositie kan schaden. Daarnaast zal je elkaar altijd beïnvloeden.

Countertactieken

“Off the record” gesprekken zijn goed om te voeren. Wees je echter bewust van het feit dat je informatie kunt geven die later tegen je gebruikt kan worden. Wees tijdens de gesprekken op je hoede. Net zoals je tijdens een normale onderhandeling moet doen. Zorg ervoor dat het kennisniveau van beide partijen gelijkwaardig blijft. Geeft de andere partij weinig (betrouwbare) informatie vrij? Wees dan zelf ook terughoudend met het geven van informatie. Mocht het gesprek wel gepland zijn om elkaar beter te begrijpen, benoem de geslotenheid van de andere partij dan.

Impact

“Off the record”-onderhandelingstactiek kan weinig schade aan de relatie veroorzaken. Beide partijen zijn namelijk vrij om wel of niet met elkaar in gesprek te gaan. Psychologische pressiemiddelen spelen geen rol bij deze tactiek. Mocht je gebruikmaken van “off the record”-gesprekken, let dan op welke informatie je vrij geeft. Het is daarbij ook belangrijk te letten op je lichaamstaal. Je lichaamstaal kan ook veel informatie geven. Zie hier meer voorbeelden.