Gemeenschappelijke belangen onderhandelen

Gemeenschappelijke belangen

Gemeenschappelijke belangen zijn belangen die door beide partijen gelijkwaardig worden geacht. Dit wil niet zeggen dat de standpunten gelijk zijn. Of dat alle motivaties en benaderingen gelijk zijn. Het uiteindelijke belang echter wel. In het Engels wordt er gesproken over common interest.

Dat partijen gemeenschappelijke belangen hebben, wil niet zeggen dat beide partijen het direct met elkaar eens zijn. Wanneer de standpunten van beide partijen afwijkend zijn, kan het net lijken alsof beide partijen ver uit elkaar staan. Terwijl dit misschien niet zo is. Zolang de partijen elkaars belangen niet weten, is het dus maar de vraag of ze het met elkaar eens zullen worden. Dat toont ook maar weer eens aan hoe belangrijk het is om de andere partij écht te begrijpen. Alleen dan kan je meer inzicht te krijgen in de belangen van de ander. Om vast te stellen dat er sprake is van een gemeenschappelijk belang moet namelijk eerst duidelijk worden wat ieders belangen zijn.

Een manier om dit te doen is door op zoek te gaan naar een situatie waarin beide partijen zich weten te vinden. Vanuit daar kan je dan op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de achterliggende belangen van de standpunten. Als er sprake is van gemeenschappelijke belangen, kan je nu vaststellen welke belangen dat zijn.

Voorbeeld van gemeenschappelijke belangen

Standpunt A:  De accountmanager wil de minimale bestelhoeveelheid per product verhogen van 100 stuks naar 150 stuks.
Achterliggend belang A: Kosten besparen op transport. Door de aanpassing wat betreft bestelhoeveelheid door te voeren gaan de transportkosten per artikel omlaag.

Standpunt B: Een inkoper van een winkelketen wil de bestelhoeveelheid per product verlagen van 100 stuks naar 50 stuks.
Achterliggend belang B: Door minder per product te hoeven te bestellen kan hij meer verschillende producten bestellen. Hierdoor kan hij de transportkosten verdelen over de verschillende producten. Dat gaat met de huidige bestelhoeveelheden niet.

Nu is het zaak op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke belang: In dit geval het verlagen van de transportkosten. Echter bij A gaat het om de vrachtwagen zo vol mogelijk maken. B wil echter meer verschillende producten in de vrachtauto. Uiteindelijk willen beide partijen hetzelfde, namelijk het optimaliseren van het transport. Dit is het achterliggende gemeenschappelijke belang van beide partijen. Ondanks de verschillende standpunten van beide partijen en de verschillende wegen die ze willen kiezen om hun doel te bereiken, zijn de belangen overeenkomstig.

Kijk dus niet alleen naar de standpunten van beide partijen, maar probeer inzicht te krijgen in elkaars beweegredenen. Welke  redenen zitten achter de verschillende standpunten? Zo kom je tot het vaststellen van de gemeenschappelijke belangen.